Kategori: Maltese

  • Về Bản Dịch Tiếng Malta

    Bản dịch Tiếng Malta giúp mọi người có thể hiểu ngôn ngữ và văn hóa Của Malta, một hòn đảo ở Biển Địa trung hải ngay phía nam Sicily. Ngôn ngữ Chính thức Của Malta là Tiếng Malta, một Ngôn ngữ Semitic được viết bằng các ký tự latinh. Mặc dù Tiếng Malta tương tự…

  • Về Tiếng Malta

    Ngôn Ngữ Malta được nói ở những quốc gia nào? Tiếng malta chủ yếu được nói ở Malta, nhưng nó cũng được nói bởi các thành viên Của cộng đồng Người Malta ở các quốc gia khác như Úc, Canada, Đức, Ý, Vương quốc Anh và Hoa kỳ. Lịch sử của tiếng Malta là gì?…