Massive Attack – Angel အင်္ဂလိပ် စာသား & မြန်မာဘာသာ ဘာသာပြန်ချက်များ

ဗီဒီယိုညှပ်

စာသား

You are my angel
– မင်းဟာငါ့ကောင်းကင်တမန်
Come from way above
– အထက်ကနေလာတာပါ။
To bring me love (To bring me love)
– ငါ့ကိုချစ်ဖို့(ငါ့ကိုချစ်ဖို့)

Her eyes
– သူမရဲ့မျက်လုံးတွေ
She’s on the dark side
– သူမဟာအမှောင်ဘက်မှာပါ။
Neutralize
– Neutralize
Every man in sight
– မြင်ရတဲ့လူတိုင်း

Love you, love you, love you
– မင်းကိုချစ်တယ်၊မင်းကိုချစ်တယ်၊မင်းကိုချစ်တယ်။

Love you, love you, love you
– မင်းကိုချစ်တယ်၊မင်းကိုချစ်တယ်၊မင်းကိုချစ်တယ်။
Love you, love you, love you…
– မင်းကိုချစ်တယ်၊မင်းကိုချစ်တယ်၊မင်းကိုချစ်တယ်။..

You are my angel
– မင်းဟာငါ့ကောင်းကင်တမန်
Come from way above
– အထက်ကနေလာတာပါ။
Love you, love you, love you
– မင်းကိုချစ်တယ်၊မင်းကိုချစ်တယ်၊မင်းကိုချစ်တယ်။
Love you, love you, love you
– မင်းကိုချစ်တယ်၊မင်းကိုချစ်တယ်၊မင်းကိုချစ်တယ်။
Love you, love you, love you…
– မင်းကိုချစ်တယ်၊မင်းကိုချစ်တယ်၊မင်းကိုချစ်တယ်။..


Massive Attack

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: