Andrew Lambrou – Break a Broken Heart Slovenščina Besedila & Slovenski Prevodi

Video Posnetek

Besedila

The lights went out, I hit the ground
– Luči so ugasnile, udaril sem ob tla
You didn’t mind that I was bleeding out
– Nisi imel nič proti, da sem krvavel
You filled my life with minor songs
– Moje življenje si napolnil z manjšimi pesmimi
I loved you but you loved to do me wrong
– Ljubil sem te, a rad Si Mi delal narobe

I miss your kiss, gasoline and a matchstick
– Pogrešam tvoj poljub, bencin in vžigalico
Red Lights, flashes, rising out of the ashes
– Rdeče luči, bliski, ki se dvigajo iz pepela
I see you for who you are
– Vidim te takšnega, kot si
But you can’t break a broken heart
– Toda zlomljenega srca ne moreš zlomiti

You lift me up and leave me in the gutter
– Dvigneš me in me pustiš v žlebu
You tear me up and move on to another
– Si solza me gor in se premaknete na drugo
I’m torn apart but I am a survivor
– Raztrgana sem, vendar sem preživela
You can’t, you can’t break a broken heart (ooh, ooh, ohh)
– Ne moreš, ne moreš zlomiti zlomljenega srca (ooh, ooh, ohh)
You can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Ne moreš zlomiti zlomljenega srca (ooh, ooh, ooh)

An all-time low but I’ll get by
– Ves čas nizka, vendar bom dobil
And over you, I’ll find the highest high
– In nad vami bom našel najvišjo visoko
You did your best to do your worst
– Potrudili ste se, da naredite svoje najslabše
I got used to all the ways it hurt
– Navadil sem se na vse načine, kako boli

Feel the fever telling me that I need her
– Občutite vročino, ki mi pravi, da jo potrebujem
Science fiction turning into an addiction
– Znanstvena fantastika se spreminja v odvisnost
I see you for who you are
– Vidim te takšnega, kot si
But you can’t break a broken heart
– Toda zlomljenega srca ne moreš zlomiti

You lift me up and leave me in the gutter
– Dvigneš me in me pustiš v žlebu
You tear me up and move on to another
– Si solza me gor in se premaknete na drugo
I’m torn apart but I am a survivor
– Raztrgana sem, vendar sem preživela
You can’t, you can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Ne moreš, ne moreš zlomiti zlomljenega srca (ooh, ooh, ooh)
You can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Ne moreš zlomiti zlomljenega srca (ooh, ooh, ooh)

Oh, I miss your kiss, gasoline and a matchstick
– Oh, Pogrešam tvoj poljub, bencin in vžigalico
Red Lights, flashes, rising from the ashes
– Rdeče luči, utripa, ki se dvigajo iz pepela

You lift me up and leave me in the gutter
– Dvigneš me in me pustiš v žlebu
You tear me up and move on to another
– Si solza me gor in se premaknete na drugo
I’m torn apart but I am a survivor
– Raztrgana sem, vendar sem preživela
You can’t break a— (ooh, ooh, ooh)
– Ne moreš zlomiti a- (ooh, ooh, ooh)
Oh, you can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Oh, ne moreš zlomiti zlomljenega srca (ooh, ooh, ooh)

You can’t, you can’t break a broken heart
– Ne moreš, ne moreš zlomiti zlomljenega srca
You can’t, you can’t, you can’t break a broken heart
– Ne moreš, ne moreš, ne moreš zlomiti zlomljenega srca
You can’t, you can’t break a broken heart
– Ne moreš, ne moreš zlomiti zlomljenega srca
You can’t, you can’t break a broken heart!
– Ne moreš zlomiti zlomljenega srca!


Andrew Lambrou

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: