Çarşamba, Mart 22, 2023
Ana SayfaSLColdplay - Viva La Vida Slovenščina Besedila & Slovenski Prevodi

Coldplay – Viva La Vida Slovenščina Besedila & Slovenski Prevodi

Video Posnetek

Besedila

I used to rule the world
– Včasih sem vladal svetu
Seas would rise when I gave the word
– Morje bi se dvignilo, ko bi dal besedo
Now in the morning, I sleep alone
– Zdaj zjutraj spim sam
Sweep the streets I used to own
– Pometajte ulice, ki sem jih imel v lasti

I used to roll the dice
– Včasih sem roll kocke
Feel the fear in my enemy’s eyes
– Občutite strah v očeh mojega sovražnika
Listened as the crowd would sing
– Poslušala, ko bi množica pela
“Now the old king is dead, long live the king”
– “Zdaj je stari kralj mrtev, naj živi kralj”

One minute I held the key
– Eno minuto sem držal ključ
Next, the walls were closed on me
– Nato so bile stene zaprte na meni
And I discovered that my castles stand
– In odkril sem, da moji gradovi stojijo
Upon pillars of salt and pillars of sand
– Na stebrih soli in stebrih peska

I hear Jerusalem bells a-ringing
– Slišim zvonjenje jeruzalemskih zvonov
Roman cavalry choirs are singing
– Pojejo rimski konjeniški zbori
Be my mirror, my sword and shield
– Bodi moje ogledalo, moj meč in ščit
My missionaries in a foreign field
– Misijonarji na tujem področju

For some reason, I can’t explain
– Iz nekega razloga ne znam razložiti
Once you’d gone, there was never
– Ko si odšel, ni bilo nikoli
Never an honest word
– Nikoli iskrena beseda
And that was when I ruled the world
– In takrat sem vladal svetu

It was a wicked and wild wind
– Bil je hudoben in divji veter
Blew down the doors to let me in
– Razstrelil vrata, da me v
Shattered windows and the sound of drums
– Razbita okna in zvok bobnov
People couldn’t believe what I’d become
– Ljudje niso mogli verjeti, kaj sem postal

Revolutionaries wait
– Revolucionarji čakajo
For my head on a silver plate
– Za mojo glavo na srebrnem krožniku
Just a puppet on a lonely string
– Samo lutka na osamljeni vrvici
Oh, who would ever want to be king?
– Kdo bi si želel postati kralj?

I hear Jerusalem bells a-ringing
– Slišim zvonjenje jeruzalemskih zvonov
Roman cavalry choirs are singing
– Pojejo rimski konjeniški zbori
Be my mirror, my sword and shield
– Bodi moje ogledalo, moj meč in ščit
My missionaries in a foreign field
– Misijonarji na tujem področju

For some reason, I can’t explain
– Iz nekega razloga ne znam razložiti
I know Saint Peter won’t call my name
– Vem, da sveti Peter ne bo poklical mojega imena
Never an honest word
– Nikoli iskrena beseda
But that was when I ruled the world
– Toda takrat sem vladal svetu

Hear Jerusalem bells a-ringing
– Slišati Jeruzalem zvonovi a-zvonjenje
Roman cavalry choirs are singing
– Pojejo rimski konjeniški zbori
Be my mirror, my sword and shield
– Bodi moje ogledalo, moj meč in ščit
My missionaries in a foreign field
– Misijonarji na tujem področju

For some reason, I can’t explain
– Iz nekega razloga ne znam razložiti
I know Saint Peter won’t call my name
– Vem, da sveti Peter ne bo poklical mojega imena
Never an honest word
– Nikoli iskrena beseda
But that was when I ruled the world
– Toda takrat sem vladal svetu


Coldplay
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

%d blogcu bunu beğendi: