Lewis Capaldi – Someone You Loved (Madism Radio Mix) Slovenščina Besedila & Slovenski Prevodi

Video Posnetek

Besedila

I’m going under and this time I fear there’s no one to save me
– Grem pod in tokrat se bojim, da me nihče ne bo rešil
This all or nothing really got a way of driving me crazy
– To vse ali nič res dobil način vožnje me noro

I need somebody to heal, somebody to know
– Potrebujem nekoga, ki bo ozdravel, nekoga, ki bo vedel
Somebody to have, somebody to hold
– Nekdo, ki ga je treba imeti, nekdo, ki ga je treba držati
It’s easy to say, but it’s never the same
– To je enostavno reči, vendar nikoli ni isto
I guess I kinda liked the way you numbed all the pain
– Mislim, da mi je nekako všeč, kako si omrtvičil vso bolečino

Now the day bleeds into nightfall
– Zdaj dan krvavi v noč
And you’re not here to get me through it all
– In nisi tukaj, da bi me spravil skozi vse to
I let my guard down, and then you pulled the rug
– Spustil sem stražo, potem pa si potegnil preprogo
I was getting kinda used to being someone you loved
– Bil sem že nekako uporablja, da je nekdo, ki ga ljubil

I’m going under and this time I fear there’s no one to turn to
– Grem pod in tokrat se bojim, da se ni na koga obrniti
This all or nothing way of loving got me sleeping without you
– To vse ali nič način ljubezni me je spal brez tebe

Now, I need somebody to know, somebody to heal
– Zdaj potrebujem nekoga, ki bo vedel, nekoga, ki bo ozdravil
Somebody to have, just to know how it feels
– Nekdo, ki ga je treba imeti, samo da bi vedel, kako se počuti
It’s easy to say, but it’s never the same
– To je enostavno reči, vendar nikoli ni isto
I guess I kinda liked the way you helped me escape
– Mislim, da sem nekako všeč, kako si mi pomagal pobegniti

Now the day bleeds into nightfall
– Zdaj dan krvavi v noč
And you’re not here to get me through it all
– In nisi tukaj, da bi me spravil skozi vse to
I let my guard down, and then you pulled the rug
– Spustil sem stražo, potem pa si potegnil preprogo
I was getting kinda used to being someone you loved
– Bil sem že nekako uporablja, da je nekdo, ki ga ljubil

And I tend to close my eyes when it hurts sometimes
– In ponavadi zaprem oči, ko me včasih boli
I fall into your arms
– Padem ti v naročje
I’ll be safe in your sound ’til I come back around
– Varen bom v tvojem zvoku, dokler se ne vrnem

For now the day bleeds into nightfall
– Za zdaj dan krvavi v noč
And you’re not here to get me through it all
– In nisi tukaj, da bi me spravil skozi vse to
I let my guard down, and then you pulled the rug
– Spustil sem stražo, potem pa si potegnil preprogo
I was getting kinda used to being someone you loved
– Bil sem že nekako uporablja, da je nekdo, ki ga ljubil

But now the day bleeds into nightfall
– Toda zdaj dan krvavi v noč
And you’re not here to get me through it all
– In nisi tukaj, da bi me spravil skozi vse to
I let my guard down, and then you pulled the rug
– Spustil sem stražo, potem pa si potegnil preprogo
I was getting kinda used to being someone you loved
– Bil sem že nekako uporablja, da je nekdo, ki ga ljubil

I let my guard down, and then you pulled the rug
– Spustil sem stražo, potem pa si potegnil preprogo
I was getting kinda used to being someone you loved
– Bil sem že nekako uporablja, da je nekdo, ki ga ljubil


Lewis Capaldi

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: