Shallipopi – Oscroh (Pepperline) Slovenščina Besedila & Slovenski Prevodi

Video Posnetek

Besedila

Only one Pluto Presido
– Samo en Pluton Presido
Yeah
– Ja
Dem call me Shallipopi
– Dem Pokliči me Shallipopi

The lifestyle cost na you nor know say, na you nor know
– Stroški življenjskega sloga na vas niti ne vem reči, na vas niti ne vem
The lifestyle cost na you nor know say (nagode), na you nor know
– Stroški življenjski slog na vas niti ne vem reči (nagode), na vas niti ne vem
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Samo pravi red oscroh, pravi red oscroh, pravi red oscroh
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Samo pravi red oscroh, pravi red oscroh, pravi red oscroh
Pluto boy no love that make me king of OS
– Pluton fant brez ljubezni, zaradi katere sem kralj OS
No bitch boy no love that make me king of OS
– Ne prasica teen ni ljubezni, da bi me kralj OS
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh say
– Od dneva, ko sem se rodil, dan, ko sem se Rodil, sem naročil oscroh reči
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh
– Od dneva, ko sem se rodil, dan, ko sem se Rodil, sem naročil oscroh

Let me tie my pepperline-line-line
– Naj mi kravato moj pepperline-line-line
Pepperline-line
– Pepperline-line
Pepperline-line-line
– Pepperline-line-line
Pepperline-line
– Pepperline-line
Pepperline-line-line
– Pepperline-line-line
Pepperline-line
– Pepperline-line

Let me tie my pepperline-line
– Naj kravato moj pepperline-line
Pepperline-line-line
– Pepperline-line-line
Pepperline-line
– Pepperline-line
Pepperline-line-line
– Pepperline-line-line
Pepperline-line
– Pepperline-line
Pepperline-line-line
– Pepperline-line-line
Pepperline-line
– Pepperline-line
Let me tie my pepperline-line
– Naj kravato moj pepperline-line

Suffery match that Mercedes
– Trpljenje tekmo, ki Mercedes
Put that gear for control Z
– Daj to orodje za nadzor Z
Hmm, ahh cellophane
– Hmm, ahh celofan
Try go tear your cellophane
– Poskusi Pojdi raztrgati celofan
Suffery match that Mercedes
– Trpljenje tekmo, ki Mercedes
Put that gear for control Z
– Daj to orodje za nadzor Z
Hmm. ahh kerosene
– Hmm. ahh kerozin
You wan go pour my kerosene
– Hočeš iti pour moj kerozin

You know I’m a gang
– Veš, da sem tolpa
You know I’m a gangster
– Veš, da sem gangster
Enemies fast, sha-shalli faster
– Sovražniki hitro, sha-shalli hitreje
Any man that mend me is a bastard
– Vsak človek, ki me popravi, je baraba
Try dey stay lowkey no cast am
– Poskusi, da ostaneš brez zasedbe
No dey cast, no dey cast am
– Brez igralcev, brez igralcev
It’s half pass, it’s half pass one
– To je pol pass, to je pol pass ena
Men on guard, men dey guarder
– Moški na straži, moški dei stražar
Blowing ganj (clear road), blowing ganja
– Piha ganj (jasna cesta), piha ganja

They say me na philosopher
– Pravijo mi na filozof
I dey study philosophy say
– Študij filozofije pravi:
Too hot you can’t handle me
– Preveč vroče lahko ‘ t ročaj me
Full squad under canopy
– Celotna ekipa pod krošnjami
What cannot be say cannot be
– Kar ni mogoče reči, ne more biti
So no go commity felony
– Torej ne gre za kaznivo dejanje
Plutomanias all of them know me
– Plutomanije vsi me poznajo
Wahala say
– Vahala pravijo

The lifestyle cost na you nor know say, na you nor know
– Stroški življenjskega sloga na vas niti ne vem reči, na vas niti ne vem
The lifestyle cost na you nor know say (nagode), na you nor know
– Stroški življenjski slog na vas niti ne vem reči (nagode), na vas niti ne vem
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Samo pravi red oscroh, pravi red oscroh, pravi red oscroh
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Samo pravi red oscroh, pravi red oscroh, pravi red oscroh
Pluto boy no love that make me king of OS
– Pluton fant brez ljubezni, zaradi katere sem kralj OS
No bitch boy no love that make me king of OS
– Ne prasica teen ni ljubezni, da bi me kralj OS
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh say
– Od dneva, ko sem se rodil, dan, ko sem se Rodil, sem naročil oscroh reči
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh
– Od dneva, ko sem se rodil, dan, ko sem se Rodil, sem naročil oscroh

(Pepperline-line-line)
– (Pepperline-line-line)
(Pepperline-line-line)
– (Pepperline-line-line)
(Pepperline-line)
– (Pepperline-line)
(Let me tie my pepperline-line)
– (Naj vezati moj pepperline-line)


Shallipopi

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: