Tems – Me & U Slovenščina Besedila & Slovenski Prevodi

Video Posnetek

Besedila

You
– Vi

You
– Vi
Hmm, yeah
– Hmm, ja

This is my decision, decision
– To je moja odločitev, odločitev
This is my decision
– To je moja odločitev
I don’t think you listen, you listen
– Mislim, da ne poslušaš, poslušaš
I don’t think you listen
– Mislim, da ne poslušaš

For me to come out, it must mean I’m at the door
– Da bi prišel ven, mora to pomeniti, da sem pred vrati
It must mean I’m not the same
– To pomeni, da nisem isti
It must mean I’m on your case
– To mora pomeniti, da sem na vašem primeru
For me to come out, it means that I’m at the door
– Da pridem ven, to pomeni, da sem pred vrati
I want to show you my world
– Želim vam pokazati svoj svet

Give me one break, I need faith
– Daj mi en odmor, potrebujem vero
Faith to believe you, faith to receive you
– Vera, da ti verjamem, vera, da te sprejmem
Give me something I’m lacking
– Daj mi nekaj, kar mi manjka
I don’t need nothing
– Ne potrebujem ničesar
You are my everything
– Ti si moje vse

Only me and you, only me and you (you)
– Samo jaz in ti, samo jaz in ti (ti)
Only me and you, only me and you
– Samo jaz in ti, samo jaz in ti
Only me, only you
– Samo jaz, samo ti
Only me and you (you)
– Samo jaz in ti (ti)
Only me and you
– Samo jaz in ti
Only me and you, only me and you
– Samo jaz in ti, samo jaz in ti

Make me your matter
– Naredite mi svojo zadevo
Make me your matter
– Naredite mi svojo zadevo
Make me your matter
– Naredite mi svojo zadevo
Show me your substance
– Pokaži mi svojo snov
Make me your person
– Naj bom vaša oseba
Make me your person
– Naj bom vaša oseba

Give me one break, I need faith
– Daj mi en odmor, potrebujem vero
Faith to believe you, faith to receive you
– Vera, da ti verjamem, vera, da te sprejmem
Give me something I’m lacking
– Daj mi nekaj, kar mi manjka
I don’t need nothing
– Ne potrebujem ničesar
You are my everything
– Ti si moje vse

Only me and you, only me and you (you)
– Samo jaz in ti, samo jaz in ti (ti)
Only me and you, only me and you
– Samo jaz in ti, samo jaz in ti
Only me, only you
– Samo jaz, samo ti
Only me and you (you)
– Samo jaz in ti (ti)
Only me and you
– Samo jaz in ti
Only me and you, only me and you
– Samo jaz in ti, samo jaz in ti

All I want, only me and you
– Vse, kar hočem, samo jaz in ti
All I want, only me and you
– Vse, kar hočem, samo jaz in ti
All I want, only me and you
– Vse, kar hočem, samo jaz in ti
All I want, only me and you
– Vse, kar hočem, samo jaz in ti

Only me and you, me and you (me and you)
– Samo jaz in ti, jaz in ti (jaz in ti)
Only me and you (me and you)
– Samo jaz in ti (jaz in ti)
Only me and you
– Samo jaz in ti
Only me and, me and, and you (me and you)
– Samo jaz in, jaz in, in ti (jaz in ti)
Only me and you (me and you)
– Samo jaz in ti (jaz in ti)
Only me and you
– Samo jaz in ti
Only me and, me and, and you
– Samo jaz in, jaz in, in ti

Me and you (me and you)
– Jaz in ti (jaz in ti)
Only me and you (me and you)
– Samo jaz in ti (jaz in ti)
Only me and you
– Samo jaz in ti
Only me and, me and, yeah, you
– Samo jaz in, jaz in, Ja, ti
Only me and you (me and you)
– Samo jaz in ti (jaz in ti)
Only me and you
– Samo jaz in ti
Only me and you
– Samo jaz in ti


Tems

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: