Etiket: Կորեերեն

 • SEVENTEEN – Super Կորեերեն Երգի Բառերը & Հայերեն Թարգմանություններ

  SEVENTEEN – Super Կորեերեն Երգի Բառերը & Հայերեն Թարգմանություններ

  Տեսահոլովակ Երգի Բառերը Ooh-ooh-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah, yeah – Օ-օ-օ-օ-օ-օ-օ-օ-օ-օ-օ-օ-օ-օ-օ-օ-օ-օ-օ-օ-օ-օ-օ-օ-օ SEVENTEEN right here – Տասնյոթ հենց այստեղ 땅을 보고 계속 올랐지 정상까지 – Ես նայեցի գետնին և շարունակեցի բարձրանալ գագաթը ։ 많은 시련은 보란 듯이, I always win – Ինչպես ցույց են տվել բազմաթիվ փորձություններ, ես միշտ հաղթում եմ 강한 마음이 중요하지 (중요하지) – Ուժեղ միտքը նշանակություն…

 • Agust D – Haegeum Կորեերեն Երգի Բառերը & Հայերեն Թարգմանություններ

  Agust D – Haegeum Կորեերեն Երգի Բառերը & Հայերեն Թարգմանություններ

  Տեսահոլովակ Երգի Բառերը Yeah, okay, okay – Այո, լավ, լավ Yeah, yeah, yeah – Այո, այո, այո 이 노래는 해금, yeah (uh), 올라타 봐 지금, yeah (uh) – Այս երգը Նա գիմ է, այո (ՈՒՀ), բարձրացիր հիմա, այո (ՈՒՀ) 복작대는 리듬, 어쩌면 이 또한 또 다른 해금 (woo, 해금) – Bokjakde-ի ռիթմը, գուցե դա նույնպես…

 • JISOO – FLOWER Կորեերեն Երգի Բառերը & Հայերեն Թարգմանություններ

  JISOO – FLOWER Կորեերեն Երգի Բառերը & Հայերեն Թարգմանություններ

  Տեսահոլովակ Երգի Բառերը Eh-eh-eh-eh-eh – Է-է-է-է Eh-eh-eh-eh-eh – Է-է-է-է ABC 도레미만큼 착했던 나 – Ես այնքան լավն էի, որքան Էյ-Բի-Սի Դորեմին: 그 눈빛이 싹 변했지 어쩌면 이 또한 나니까 – Այդ աչքը փոխվել է, Գուցե դա էլ ես եմ: 난 파란 나비처럼 날아가 – Ես թռչում եմ կապույտ թիթեռի պես: 잡지 못한 건 다 네…

 • FIFTY FIFTY – Cupid Կորեերեն Երգի Բառերը & Հայերեն Թարգմանություններ

  FIFTY FIFTY – Cupid Կորեերեն Երգի Բառերը & Հայերեն Թարգմանություններ

  Տեսահոլովակ Երգի Բառերը La-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la – Լա-լա-լա-լա-լա-լա-լա-լա-լա-լա-լա-լա-լա-լա-լա-լա-լա-լա-լա-լա-լա-լա-լա-լա-լա-լա 불 꺼진 romantic, all my life – Լույսերը մարում են, ռոմանտիկ, իմ ամբողջ կյանքը 내 주위는 온통 lovely day – գեղեցիկ օր, իմ շուրջը 내 눈 속에 비친 arrow sign (oh why, oh why, oh why, oh why?) – սլաքի նշան (Օ ինչու, Օ ինչու, Օ…

 • Jimin – Like Crazy Կորեերեն Երգի Բառերը & Հայերեն Թարգմանություններ

  Jimin – Like Crazy Կորեերեն Երգի Բառերը & Հայերեն Թարգմանություններ

  Տեսահոլովակ Երգի Բառերը (I think we could last forever) – (Կարծում եմ, որ մենք կարող էինք հավերժ տևել) (I’m afraid that everything will disappear) – (Ես վախենում եմ, որ ամեն ինչ կվերանա) (Just trust me) – (Պարզապես վստահիր ինձ) She’s saying, “Baby, 생각하지 마” – Նա ասում է. “երեխա, Մի մտածիր”: There’s not a bad…

 • JIN – Yours Կորեերեն Երգի Բառերը & Հայերեն Թարգմանություններ

  JIN – Yours Կորեերեն Երգի Բառերը & Հայերեն Թարգմանություններ

  Տեսահոլովակ Երգի Բառերը 깊어진 하루 길어진 내 그림자 – Խորը օրը երկարացրեց իմ ստվերը 저 멀리 해는 저물고 있어 – Արևն այնքան հեռու գնաց: 짙어 가는 어둠 속에서 헤매고 있나 봐 – Դուք թափառում եք թանձրացող մթության մեջ: 이곳에 갇혀버린 걸까 – Դուք այստեղ թակարդում եք: 아직도 숨 쉬는 곳 – Որտեղ դեռ կարող եք…

 • Paul Kim – You Remember Կորեերեն Երգի Բառերը & Հայերեն Թարգմանություններ

  Paul Kim – You Remember Կորեերեն Երգի Բառերը & Հայերեն Թարգմանություններ

  Տեսահոլովակ Երգի Բառերը 이젠 아무렇지 않은 아주 오랜 기억들 – Հիմա շատ երկար հիշողություններ, որոնք կարծես թե չեն գործում: 네가 거기 있었는지 아무도 모르고 – Ոչ ոք չգիտի, թե դու այնտեղ ես եղել: 쉽게 지워지지 않는 아주 오랜 상처만 남아 – Կան միայն շատ երկար վերքեր, որոնք հեշտությամբ չեն ջնջվում 그때의 너는 기억한다 – Հետո…

 • TAEYANG – VIBE (feat. Jimin of BTS) Կորեերեն Երգի Բառերը & Հայերեն Թարգմանություններ

  TAEYANG – VIBE (feat. Jimin of BTS) Կորեերեն Երգի Բառերը & Հայերեն Թարգմանություններ

  Տեսահոլովակ Երգի Բառերը 말론 표현할 수 없지만 – Մալոնը չի կարող բառերով ասել, բայց Girl, You gotta know You got that vibe – Աղջիկ, դու պետք է իմանաս, որ ունես այս մթնոլորտը: 네 미소는 Fine Art – Ձեր ժպիտը գեղեցիկ արվեստ է 내 영혼을 깨워 – Արթնացրու իմ հոգին You got me feelin’ so right…