Türkçe Gucaratça Çeviri


Türkçe Gucaratça Metin Çeviri
Türkçe Cümle Gucaratça Çeviri

Türkçe dilini Gucaratça diline çeviri yapabilir veya Türkçe tercüme edebilirsiniz.


0 /

    
Geri bildiriminiz için teşekkürler!
Kendi çevirinizi önerebilirsiniz
Yardımınız için teşekkürler!
Yardımınız, servisimizin daha iyi olmasını sağlıyor. Çeviri konusunda bize yardımcı olduğunuz ve geri bildirim gönderdiğiniz için teşekkür ederiz
Tarayıcının mikrofonu kullanmasına izin verin.


ÇEVİRİ RESİM;
 Gucaratça Çeviri

BENZER ARAMALAR;
Türkçe Gucaratça Çeviri, Türkçe Gucaratça Metin Çeviri, Türkçe Gucaratça Sözlük
Türkçe Gucaratça Cümle Çeviri, Türkçe Gucaratça Kelime Çeviri
Türkçe Dilini Gucaratça Diline, Online Çevirin

DİĞER ARAMALAR;
Türkçe Gucaratça Sesli Çeviri Türkçe Gucaratça Klavyeli Çeviri
Akademik Türkçe - Gucaratça ÇeviriTürkçe Kelimelerin Gucaratça Anlamları
Türkçe Yazılışı ve Gucaratça Okunuşu Türkçe Cümleyi, Gucaratça Diline Çevir
Türkçe Metinleri, Gucaratça Olarak Çevir Türkçe Dilini Gucaratça Diline Çeviren Şey

"" için çeviri gösterildi
Düzeltmeyi kaldır
Örnekleri görmek için metni seçin
Çeviride hata mı var?
Kendi çevirinizi önerebilirsiniz
Yorum yapabilirsiniz
Yardımınız için teşekkürler!
Yardımınız, servisimizin daha iyi olmasını sağlıyor. Çeviri konusunda bize yardımcı olduğunuz ve geri bildirim gönderdiğiniz için teşekkür ederiz
Bir hata yaşandı
Hata oluştu.
Oturum sona erdi
Lütfen sayfayı yenileyin. Yazdığınız metin ve çevirisi kaybolmayacaktır.
Listeler açılamadı
Yandex.Çeviri tarayıcının veritabanına bağlanamadı. Hata defalarca tekrarlanıyorsa lütfen Destek Ekibi'ne bilgi verin. Listelerin gizli modda çalışmayabileceğini unutmayın.
Listeleri etkinleştirmek için tarayıcınızı yeniden başlatın
World Top 10

Türkçe dilini hangi dile çevirmeyi arzu etmiştiniz?

Türkçe dili hangi ülkelerde konuşuluyor?

Türkçe dili Türkiye, Kırgızistan, Kürdistan, Azerbaycan, Uzbekistan ve Gürcistan gibi bazı Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerinde konuşulur. Aynı zamanda Çin'in Uygur bölgesinde de Türkçe konuşulur. Türkçe, Avrupa'da da Bulgaristan, Bosna Hersek ve Arnavutluk gibi birkaç ülkede konuşulmaktadır.

Türkçe dilinin tarihçesi nedir?

Türkçe dilinin tarihi, yaklaşık bin yılı aşkın bir süredir MÖ 800'lere kadar uzanır. İlk Türkçe metinler Orhun Yazıtları olup MÖ 8. yüzyılda inşa edilmiş ve Anadolu'daki Türklerin Büyük Hun İmparatorluğunun özelliklerine dikkatle bakan ilk kalıcı kayıtları olarak kabul edilir. Türkçe, İlköğretim Türk dilinden (Old Turkic) doğdu, önceki Türk dilleri olan Göktürkçe ve Uygurca'ya dayandı. Türkçe asıl gelişimini ve genişletilmesini Türklerin İslamiyet ile tanışmalarıyla başladıysa da, çoğu zaman unutulmayan önemli Türk Dünyası'ndaki klasik önceden Türk dilinin etkisi vardı. Yüzyıllar boyunca, Türkçe halk şarkıları, masallar, destanlar ve fıkralar tarafından korundu. 20. yüzyılda, Cumhuriyeti takiben, Atatürk tarafından hayata geçirilen Latin alfabesiyle birlikte, Türk dilinin resmi olarak kabul edildi. Türkçe artık, günümüzde dünyada konuşulan en yaygın on dili arasında yer almaktadır.

Türkçe diline en çok katkıda bulunan ilk 5 kişi kimdir?

1. Ahmed Mecdi Efendi (1750-1827): Türk Dilinin Tarih ve Gramer kurallarını kaleme almıştır.
2. Ömer Asım Aksoy (1881-1937): "Türk Dilinin En Uzun Anlatım Sözlüğü"nü kaleme almıştır.
3. Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974): Türkçe edebiyatın modernize edilmesine yol açan çalışmalar gerçekleştirmiştir.
4. Orhan Veli Kanık (1914-1950): Türk dilinin anlatımda yeni kurallar oluşturmuştur.
5. Yaşar Kemal (1923-2015): Türk edebiyatının modernist anlayışına yeni soluk getirenlerden biri olmuştur.

Türkçe dilinin yapısı nasıldır?

Türkçe, Altaik Dilleri ailesinin Oğuz Grubu'na mensup bir dildir. Türkçe'nin kökeni, Moğolistan'da parçacıklara ayrılmış olan ve İran dil ailesinin Farsça koluna mensup olan Orta Asya Türkçesi ile bağlantılıdır. Türkçe, günümüzde Anadolu, Balkanlar, Kafkaslar, Turkmenistan, İran ve Irak'ta konuşulan bir dildir. Türkçe'de, bazı seslerin heceler içinde ünsüzlendiği, farklı çekim eklerinin kullanıldığı ve bunların köklerdeki köken kelimenin anlamıyla alakalı olduğu bir sisteme sahiptir. Ayrıca, Türkçe'de bağlaçların, özne-nesne isim cümleleri arasında bağ oluşturmalarına olanak verdiği vurgulanmıştır. Uyumlu öğelerin kolayca birbirine göre tarzda değişmesinin de bu dille ilgili özelliği olarak belirtilmektedir.

Türkçe dili en doğru şekilde nasıl öğrenilir?

Türkçe dili en doğru şekilde öğrenmek için çalışmanın önemi büyüktür. Günlük olarak konuşma, okuma, yazma ve dinleme alıştırmaları yapılmalıdır. Dil öğrenmeyi destekleyecek Türkçe-İngilizce cümle çevirme, kelime çalışmaları, dilbilgisi konuları, sözcük ezberleme vb. gibi farklı öğrenme metotları kullanılmalıdır. Türkçe dersleri alarak ve Türkçe kitaplar okuyarak konuşma becerileri geliştirilebilir. Ayrıca Türkçe ile ilgili filmler, diziler ve videolar izlemek, Türkçe müzik dinlemek, Türkçeyi konuşan arkadaşlarla sohbet etmek gibi çeşitli etkinlikler de dil bilgisi kazanmakta yardımcı olabilir.

Gucaratça dili hangi ülkelerde konuşuluyor?

Gucaratça, Hindistan'da Hindistan'ın Gucarat eyaletinde konuşulan dil olarak bilinir. Gucarat'ta ikamet eden yaklaşık 60 milyon insan Gucaratça'yı kullanmaktadır. Bununla birlikte, Gucaratça İngiltere, Kanada, ABD, Avustralya ve İsviçre gibi başka ülkelerde de konuşulmaktadır.

Gucaratça dilinin tarihçesi nedir?

Gucaratça dilinin tarihi, Gucarat Eyaleti'ndeki bölümlerin arasındaki kendi iç güçlerine dayanan eski bir dillere dayanmaktadır. O zamandan beri Gucaratca, milattan önce 1500 yıllarına uzanan bir protodil olan Indir-Ariya arka planla gelişti. Mısır ve Suriye'den gelen Müslümanlar Gucarat'a 12. yüzyılda geldiler ve burada Arapça'dan sonra ikinci bir dil olarak Sassani ve Farsça'dı beklediler. 15. yüzyılda Gujaratî'de Hindî ve Urdu'dan etkilenen kökenli Pers kökenli kelimeler de kullanılmaya başlandı. 19. Yüzyıl'da, Britanyalılar Gucarat'a hakim olduktan sonra İngilizce ve Gujaratinin diğer dillerin etkisi altına girdi. 20. yüzyılda çeşitli nüfus muhafazası ve ayrımcılık politikaları gucarca'nın üzerindeki İngilizce egemenliğini gevşetti. 21. yüzyılda, Gujaratinin kendine özgü yapısındaki anlamı ve ifade biçimleri iyileştirilerek kültürünü desteklemek amacıyla hükümet tarafından çeşitli resmi reformlar başlatıldı.

Gucaratça diline en çok katkıda bulunan ilk 5 kişi kimdir?

1. Muhammed ibn Dâvûd el-Gaznâvî: Gucaratça'da dil ve kültür alanında önemli bir katkıda bulunan Gaznavî, ilk Gucaratça şiirlerini ortaya çıkarttı.
2. Şams-ud-Din Muhammed İbrahim Şah: Gucaratça'da tarihi, sanat ve hikayeleri dokumaya yardımcı olan Şah, ilk sözlüğü olan Âyâna-i Clâm-namâ'yı yayımladı.
3. Hakim Nasiruddin Chishti: Gucaratça alfabesini geliştiren ve farklı Yazı türlerinden oluşan ilk kitabını yayımlanan Chishti, Gucaratça dili ve yazısı için önemli bir katkı sunmuştur.
4. Hemchandra Acharya: Gucaratça grameri ve metni modernleştirmek için önemli katkılar yapan Acharya, büyük Gucaratça sözlüklerini ortaya çıkardı.
5. Muhammad Iqbal: Gucaratça kültür ve edebiyatına önemli katkılar sağlayan Iqbal, dini ve felsefi eserleriyle tanınmıştır.

Gucaratça dilinin yapısı nasıldır?

Gujarati dilinin yapısı, Hind-Avrupa dilleri ailesine ait Indo-Aryen dil grubunun bir üyesi olmasıyla birlikte, eski İndo-Aryen dillerinden (Sanskrit, Pali veya Ardhamagadhi) fonetik, morfemler gibi karmaşık biçimlerin yanı sıra tamamen özgün bir gramer ve kelimeleri içermektedir. Gujarati, genellikle söyleyici ve yazarlar arasında çoğu durumda çift vurgulu bir sistem kullanır ve anlamını geliştirmek için mükemmel sone taktikleri kullanır. Dilin ses sistemi, çoğu Indo-Aryan dillerinde olduğu gibi, mevcut ünlüler ve sessizler arasındaki düzeni içerir; bu düzen Sanskritçe'de saptanan tarzda olmasına rağmen, Gujarati ünlülerinin sayısı Sanskritçe'den azdır. Gujarati'de, çoğunlukla sözcüklerin başında ve sonunda konumlanan torlarla oluşturulan karmaşık sözcükler, sözcükler arasındaki ilişkiyi tanımlayan basit bir sözlük sistemi de içerir. Ayrıca, Gujarati'de sabit kalıp sözcükler vardır - bu, diğer dillerden yabancı olarak söyledikleri sözcüklerin düzenini ve özelliklerini anlamayanlar için çok yararlıdır.

Gucaratça dili en doğru şekilde nasıl öğrenilir?

Gujaratça öğrenmek için en iyi yol, dil okulu veya dil kursu aracılığıyla ders almaktır. Ayrıca Gujaratça’yı öğrenmek için online eğitimler de mevcuttur. Pratik yapmanın en iyi yolu ise, Gujaratçayı konuşan insanlarla sohbet etmektir. Gujaratça’nın bolca konuşulduğu Gujarati kökenli toplulukların olduğu yerlerde, dilinizi geliştirmenize yardımcı olacak güzel fırsatlar sunabilir. Gujarati kökenli dergiler, gazeteler, şarkılar ve filmlerin takip edilmesi de dil yeteneğinizin geliştirilmesine yardımcı olur.

Gucaratça dilini hangi dile çevirmeyi arzu etmiştiniz?

BAĞLANTILAR;

Oluştur
Yeni liste
Ortak liste
Oluştur
Taşı Sil
Kopyala
Bu liste, sahibi tarafından artık güncellenmemektedir. Listeyi kendinize taşıyabilir veya eklemeler yapabilirsiniz
Listem olarak kaydet
Abonelikten ayrıl
  Abone ol
  Listeye taşı
   Liste oluştur
   Kaydet
   Listeyi yeniden adlandır
   Kaydet
   Listeye taşı
    Listeye kopyala
     Listeyi paylaş
     Ortak liste
     Dosyayı buraya sürükleyin
     5 MB'a kadar olan jpg, png, gif, doc, docx, pdf, xls, xlsx, ppt, pptx formatındaki ve diğer formattaki dosyalar