Türkçe Hintçe Çeviri


Türkçe Hintçe Metin Çeviri
Türkçe Cümle Hintçe Çeviri

Türkçe dilini Hintçe diline çeviri yapabilir veya Türkçe tercüme edebilirsiniz.


0 /

    
Geri bildiriminiz için teşekkürler!
Kendi çevirinizi önerebilirsiniz
Yardımınız için teşekkürler!
Yardımınız, servisimizin daha iyi olmasını sağlıyor. Çeviri konusunda bize yardımcı olduğunuz ve geri bildirim gönderdiğiniz için teşekkür ederiz
Tarayıcının mikrofonu kullanmasına izin verin.


ÇEVİRİ RESİM;
 Hintçe Çeviri

BENZER ARAMALAR;
Türkçe Hintçe Çeviri, Türkçe Hintçe Metin Çeviri, Türkçe Hintçe Sözlük
Türkçe Hintçe Cümle Çeviri, Türkçe Hintçe Kelime Çeviri
Türkçe Dilini Hintçe Diline, Online Çevirin

DİĞER ARAMALAR;
Türkçe Hintçe Sesli Çeviri Türkçe Hintçe Klavyeli Çeviri
Akademik Türkçe - Hintçe ÇeviriTürkçe Kelimelerin Hintçe Anlamları
Türkçe Yazılışı ve Hintçe Okunuşu Türkçe Cümleyi, Hintçe Diline Çevir
Türkçe Metinleri, Hintçe Olarak Çevir Türkçe Dilini Hintçe Diline Çeviren Şey

"" için çeviri gösterildi
Düzeltmeyi kaldır
Örnekleri görmek için metni seçin
Çeviride hata mı var?
Kendi çevirinizi önerebilirsiniz
Yorum yapabilirsiniz
Yardımınız için teşekkürler!
Yardımınız, servisimizin daha iyi olmasını sağlıyor. Çeviri konusunda bize yardımcı olduğunuz ve geri bildirim gönderdiğiniz için teşekkür ederiz
Bir hata yaşandı
Hata oluştu.
Oturum sona erdi
Lütfen sayfayı yenileyin. Yazdığınız metin ve çevirisi kaybolmayacaktır.
Listeler açılamadı
Yandex.Çeviri tarayıcının veritabanına bağlanamadı. Hata defalarca tekrarlanıyorsa lütfen Destek Ekibi'ne bilgi verin. Listelerin gizli modda çalışmayabileceğini unutmayın.
Listeleri etkinleştirmek için tarayıcınızı yeniden başlatın
World Top 10

Türkçe dilini hangi dile çevirmeyi arzu etmiştiniz?

Türkçe dili hangi ülkelerde konuşuluyor?

Türkçe dili Türkiye, Kırgızistan, Kürdistan, Azerbaycan, Uzbekistan ve Gürcistan gibi bazı Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerinde konuşulur. Aynı zamanda Çin'in Uygur bölgesinde de Türkçe konuşulur. Türkçe, Avrupa'da da Bulgaristan, Bosna Hersek ve Arnavutluk gibi birkaç ülkede konuşulmaktadır.

Türkçe dilinin tarihçesi nedir?

Türkçe dilinin tarihi, yaklaşık bin yılı aşkın bir süredir MÖ 800'lere kadar uzanır. İlk Türkçe metinler Orhun Yazıtları olup MÖ 8. yüzyılda inşa edilmiş ve Anadolu'daki Türklerin Büyük Hun İmparatorluğunun özelliklerine dikkatle bakan ilk kalıcı kayıtları olarak kabul edilir. Türkçe, İlköğretim Türk dilinden (Old Turkic) doğdu, önceki Türk dilleri olan Göktürkçe ve Uygurca'ya dayandı. Türkçe asıl gelişimini ve genişletilmesini Türklerin İslamiyet ile tanışmalarıyla başladıysa da, çoğu zaman unutulmayan önemli Türk Dünyası'ndaki klasik önceden Türk dilinin etkisi vardı. Yüzyıllar boyunca, Türkçe halk şarkıları, masallar, destanlar ve fıkralar tarafından korundu. 20. yüzyılda, Cumhuriyeti takiben, Atatürk tarafından hayata geçirilen Latin alfabesiyle birlikte, Türk dilinin resmi olarak kabul edildi. Türkçe artık, günümüzde dünyada konuşulan en yaygın on dili arasında yer almaktadır.

Türkçe diline en çok katkıda bulunan ilk 5 kişi kimdir?

1. Ahmed Mecdi Efendi (1750-1827): Türk Dilinin Tarih ve Gramer kurallarını kaleme almıştır.
2. Ömer Asım Aksoy (1881-1937): "Türk Dilinin En Uzun Anlatım Sözlüğü"nü kaleme almıştır.
3. Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974): Türkçe edebiyatın modernize edilmesine yol açan çalışmalar gerçekleştirmiştir.
4. Orhan Veli Kanık (1914-1950): Türk dilinin anlatımda yeni kurallar oluşturmuştur.
5. Yaşar Kemal (1923-2015): Türk edebiyatının modernist anlayışına yeni soluk getirenlerden biri olmuştur.

Türkçe dilinin yapısı nasıldır?

Türkçe, Altaik Dilleri ailesinin Oğuz Grubu'na mensup bir dildir. Türkçe'nin kökeni, Moğolistan'da parçacıklara ayrılmış olan ve İran dil ailesinin Farsça koluna mensup olan Orta Asya Türkçesi ile bağlantılıdır. Türkçe, günümüzde Anadolu, Balkanlar, Kafkaslar, Turkmenistan, İran ve Irak'ta konuşulan bir dildir. Türkçe'de, bazı seslerin heceler içinde ünsüzlendiği, farklı çekim eklerinin kullanıldığı ve bunların köklerdeki köken kelimenin anlamıyla alakalı olduğu bir sisteme sahiptir. Ayrıca, Türkçe'de bağlaçların, özne-nesne isim cümleleri arasında bağ oluşturmalarına olanak verdiği vurgulanmıştır. Uyumlu öğelerin kolayca birbirine göre tarzda değişmesinin de bu dille ilgili özelliği olarak belirtilmektedir.

Türkçe dili en doğru şekilde nasıl öğrenilir?

Türkçe dili en doğru şekilde öğrenmek için çalışmanın önemi büyüktür. Günlük olarak konuşma, okuma, yazma ve dinleme alıştırmaları yapılmalıdır. Dil öğrenmeyi destekleyecek Türkçe-İngilizce cümle çevirme, kelime çalışmaları, dilbilgisi konuları, sözcük ezberleme vb. gibi farklı öğrenme metotları kullanılmalıdır. Türkçe dersleri alarak ve Türkçe kitaplar okuyarak konuşma becerileri geliştirilebilir. Ayrıca Türkçe ile ilgili filmler, diziler ve videolar izlemek, Türkçe müzik dinlemek, Türkçeyi konuşan arkadaşlarla sohbet etmek gibi çeşitli etkinlikler de dil bilgisi kazanmakta yardımcı olabilir.

Hintçe dili hangi ülkelerde konuşuluyor?

Hintçe, Hint Okyanusu'nun kıyısındaki Hindistan ve Pakistan'da konuşulan bir dildir. Ayrıca, Nijer, Bangladeş, Nepal, Bhutan, İsrail, Endonezya, Malezya ve Singapur gibi Orta ve Güneydoğu Asya ülkelerinde de konuşulmaktadır.

Hintçe dilinin tarihçesi nedir?

Türkçe dilin tarihi, Türklerin Anadolu’ya göç etmeleriyle başlar. Türklüğün Anadolu'ya göçü ile beraber Türkiye topraklarında konuşulan dil Çoğunlukla Proto-Türkçe idi. Proto-Türkçe, 7. Yüzyılın ortalarında Hun ve Göktürkler tarafından hakimiyet alanına girdi. Türklerin İslamiyeti benimsemesi ile doğuda Orta Asya Türkçesinin, batıda da Anadolu Türkçesinin gelişmesine yol açtı. Orta Asya Türkçesinin oluşumunda Sünni İslam, Arapça ve Farsça da etkili oldu. Anadolu Türkçesinin oluşumunda ise Selçuklu ve Osmanlıların fetihleriyle Doğu Anadolu ve Doğu Avrupa'da yerleşen Müslüman Türk topluluklarından geçmiş dil elementleri de rol oynadı. Günümüz Türkçesi ise bunların etkileriyle oluşmuştur.

Hintçe diline en çok katkıda bulunan ilk 5 kişi kimdir?

1. Atatürk (Mustafa Kemal Atatürk): Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Atatürk, çağdaş Türkçenin oluşturulmasında öncü rol oynadı. Kendisine hatırlatılarak oluşturulan Latin alfabesi ve sözcüklerle de Türk diline büyük katkıda bulundu.
2. Ziya Gökalp: Ziya Gökalp, "Anadilimiz, Türkçedir" sloganıyla Türk Dil Kurumu'nun temellerini attı. Kurduğu bu kurumun amacı, dilin korunması ve geliştirilmesi için gereken derecede çalışmaları yapmaktı.
3. Baha Tevfik: Baha Tevfik, Türkçenin önceki söz sanatlarının güncellenmesi ve teknolojinin etkisinden arındırılması için bir dizi program ve kurallar ortaya koydu.
4. Ekrem Hakkı Ayverdi: Ekrem Hakkı Ayverdi, Türk halkını Türk dilini kullanmaları ve yaymaları için özendirdi. Ayrıca, dilin gelişmesi için konuşma ve yazma üzerine sayısız eserler verdi.
5. Necip Fazıl Kısakürek: Necip Fazıl Kısakürek, Türkçeyi modern ve popüler hale getirmek için çok sayıda eser yazdı ve Türk dilinin sınırlarını genişletti.

Hintçe dilinin yapısı nasıldır?

Hintçe, bir dilde olduğu gibi, sözcüklerin yapısını belirleyen gramer kurallarına sahiptir. Hintçe'de bazı temel gramer kuralları vardır. Bunlar arasında, eklerin veya öneklerin yanısıra ses değişikliği, sözcük üretimini ve bunların anlamını belirleyen işlevsel morfoloji, sözcük öbekleri ve çoğullaştırmanın kullanımı ve dilin çeşitli biçimlerine göre özel kurallar bulunur. Hintçe'de her zaman eklemeli kalıplara uyulur. Bir sözcük, düzenli ya da düzensiz görünüme sahip olabilir, ancak başlangıçta her zaman bir önek alır. İsimler çoğullara çoğaltılabilir ve sözcüklerin ardından sözcük ekleri yer alabilir. Fiillerin kullanımında da yakınsama kurulları vardır.

Hintçe dili en doğru şekilde nasıl öğrenilir?

Hintçe'yi en doğru şekilde öğrenmek için, bir dil kursuna katılmak veya özel Hintçe öğretmenlerini aramak en iyi seçenektir. Dil becerilerinizi geliştirmek için, orada yaşayan insanlarla pratik yapmanız, sürekli Hintçe konuşmanız ve okuduğunuzu anlamaya çalışmak da önemlidir. Ayrıca, ücretsiz online kaynaklar olan ebook, audio ve video kurslarından da faydalanabilirsiniz.

Hintçe dilini hangi dile çevirmeyi arzu etmiştiniz?

BAĞLANTILAR;

Oluştur
Yeni liste
Ortak liste
Oluştur
Taşı Sil
Kopyala
Bu liste, sahibi tarafından artık güncellenmemektedir. Listeyi kendinize taşıyabilir veya eklemeler yapabilirsiniz
Listem olarak kaydet
Abonelikten ayrıl
  Abone ol
  Listeye taşı
   Liste oluştur
   Kaydet
   Listeyi yeniden adlandır
   Kaydet
   Listeye taşı
    Listeye kopyala
     Listeyi paylaş
     Ortak liste
     Dosyayı buraya sürükleyin
     5 MB'a kadar olan jpg, png, gif, doc, docx, pdf, xls, xlsx, ppt, pptx formatındaki ve diğer formattaki dosyalar