Kate Bush – This Woman’s Work Engels Lirieke & Afrikaans Vertalings

Videogreep

Lirieke

Pray God you can cope
– Bid God jy kan hanteer
I stand outside this woman’s work
– Ek staan buite hierdie vrou se werk
This woman’s world
– Hierdie vrou se wêreld
Ooh, it’s hard on the man
– O, dit is moeilik vir die man
Now his part is over
– Nou is sy deel verby
Now starts the craft of the father
– Nou begin die kuns van die vader

I know you have a little life in you yet
– Ek weet jy het nog’n bietjie lewe in jou
I know you have a lot of strength left
– Ek weet jy het baie krag oor
I know you have a little life in you yet
– Ek weet jy het nog’n bietjie lewe in jou
I know you have a lot of strength left
– Ek weet jy het baie krag oor

I should be crying, but I just can’t let it show
– Ek moet huil, maar ek kan dit net nie laat wys nie
I should be hoping, but I can’t stop thinking
– Ek moet hoop, maar ek kan nie ophou dink nie
Of all the things I should’ve said
– Van al die dinge wat ek moes gesê het
That I never said
– Wat ek nooit gesê het nie
All the things we should’ve done
– Al die dinge wat ons moes gedoen het
That we never did
– Wat ons nooit gedoen het nie
All the things I should’ve given
– Al die dinge wat ek moes gegee het
But I didn’t
– Maar ek het nie
Oh, darling, make it go
– O, liewe, laat dit gaan
Make it go away
– Laat dit weggaan

Give me these moments back
– Gee my hierdie oomblikke terug
Give them back to me
– Gee hulle terug aan my
Give me that little kiss
– Gee my daardie klein soen
Give me your hand
– Gee my jou hand

I know you have a little life in you yet
– Ek weet jy het nog’n bietjie lewe in jou
I know you have a lot of strength left
– Ek weet jy het baie krag oor
I know you have a little life in you yet
– Ek weet jy het nog’n bietjie lewe in jou
I know you have a lot of strength left
– Ek weet jy het baie krag oor

I should be crying, but I just can’t let it show
– Ek moet huil, maar ek kan dit net nie laat wys nie
I should be hoping, but I can’t stop thinking
– Ek moet hoop, maar ek kan nie ophou dink nie
Of all the things we should’ve said
– Van al die dinge wat ons moes gesê het
That were never said
– Wat nooit gesê is nie
All the things we should’ve done
– Al die dinge wat ons moes gedoen het
That we never did
– Wat ons nooit gedoen het nie
All the things that you needed from me
– Al die dinge wat jy van my nodig het
All the things that you wanted for me
– Al die dinge wat jy vir my wou hê
All the things that I should’ve given but I didn’t
– Al die dinge wat ek moes gegee het, maar ek het nie
Oh, darling, make it go away
– O, liewe, laat dit weggaan
Just make it go away now
– Laat dit nou net weggaan


Kate Bush

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: