Lakim – A Pimp Named Slickback Gaelic Briathran Òran & Gàidhlig Na H-Alba Eadar-theangachadh

Criomag Bhidio

Briathran Òran

And what do you do again?
– Dè tha sibh a ‘ dèanamh a-rithist?
I’m in a
– Tha mi ann a
Don’t do that
– Na dèan sin
A doggy bag is 90 bucks a tea bag is 50 but
– Tha poca doggy 90 bucks tha poca tì 50 ach
I’ll have to ask you to excuse me right now
– Feumaidh mi maitheanas a thoirt dhut a-nis
See i’m kinda, y’know, on a real date
– Seall, tha mi kinda, y’know, air ceann-latha fìor

That’s a pimp
– That’s a pimp air
Tha- tha- tha- that’s a pimp pimp. No!
– Tha-tha-that’s a pimp. Chan eil!
That’s a pimp name Slickba-
– Ainmean-cinnidh A H-Uile Le Ainm Slickba-
Tha- tha- tha- that’s a pimp
– Tha-tha-that’s a pimp
That’s a pimp
– That’s a pimp air
Tha- tha- tha- that’s a pimp pimp. No!
– Tha-tha-that’s a pimp. Chan eil!
That’s a pimp name
– ‘S e pimp an t-ainm a th’ orm
Tha- tha- tha- that’s a pimp name Slickback
– Tha-tha-that’s A pimp name Slickback
That’s what i said, Slickback
– Tha mi a ‘ bruidhinn, Tapadh Leibh
No! No! Slickback
– Chan eil! Chan eil! Slickback
That’s what i said, Slickback
– Tha mi a ‘ bruidhinn, Tapadh Leibh
No nigga! Slickback
– Chan eil nigga! Slickback
That’s what i said, Slickback
– Tha mi a ‘ bruidhinn, Tapadh Leibh
No! No! Slickback
– Chan eil! Chan eil! Slickback
That’s what i said, Slickback
– Tha mi a ‘ bruidhinn, Tapadh Leibh
No nigga!
– Chan eil nigga!
I’m a pimp named Slickback
– Tha mi sgith ‘ s Mi sgith
Pimp named Slickback back
– Pimp ainmichte Slickback air ais
Pimp named
– Pimp air ainmeachadh
Pimp named
– Pimp air ainmeachadh
Pimp named
– Pimp air ainmeachadh
Slickback
– Slickback
Nigga are you deaf!
– Nigga tha thu bodhar!
I’m a pimp named Slickback
– Tha mi sgith ‘ s Mi sgith
Pimp named Slickback
– Pimp air ainmeachadh Slickback
Pimp named Slickback
– Pimp air ainmeachadh Slickback
Nigga are you deaf!
– Nigga tha thu bodhar!
I’m a pimp named Slickback
– Tha mi sgith ‘ s Mi sgith
Pimp named Slickback back
– Pimp ainmichte Slickback air ais
Pimp named
– Pimp air ainmeachadh
Pimp named
– Pimp air ainmeachadh
Pimp named
– Pimp air ainmeachadh
Slickback
– Slickback
I’m a pimp named Slickback
– Tha mi sgith ‘ s Mi sgith
Slick back back
– Slick air ais air ais
I’m a pimp named Slickback
– Tha mi sgith ‘ s Mi sgith
Slick back back
– Slick air ais air ais
I’m a pimp named Slickback
– Tha mi sgith ‘ s Mi sgith
Nigga are you deaf!
– Nigga tha thu bodhar!
I’m a pimp named Slickback
– Tha mi sgith ‘ s Mi sgith
Say it with me now!
– Cuir fios dhomh a-nis!
Nigga im a pimp pimp pimp pimp
– Pimp pimp pimp pimp pimp pimp pimp pimp
Named named named named
– Air ainmeachadh air ainm ainmichte
Slickback Slickback
– Sgurr A ‘ Ghreadaidh Slickback
Slick slick back back
– Air ais air ais
Pimp pimp pimp pimp
– Pimp pimp pimp pimp pimp pimp pimp Pimp
Named named named named
– Air ainmeachadh air ainm ainmichte
Slickback Slickback
– Sgurr A ‘ Ghreadaidh Slickback
Slick slick back back
– Air ais air ais
Pimp pimp pi- i- i- i- i- imp imp
– Pimp pimp pi-i-i-i-imp imp
Named named na- a- a- a- a- amed amed
– Na-a-a-a-a-amed amed
Slickback Slickback
– Sgurr A ‘ Ghreadaidh Slickback
Sli- sli- sli- sli- slick
– Sli-sli-sli-sli-slic
Ba- ba- ba- ba- back
– Ba-ba-ba-back
A pimp named sli- sli- Slickback
– Pimp air a bheil an t-ainm sli-sli-Slickback
Nigga are you deaf!
– Nigga tha thu bodhar!
I’m a pimp named Slickback
– Tha mi sgith ‘ s Mi sgith
Say it with me now!
– Cuir fios dhomh a-nis!
Nigga im a pimp
– Chan eil ach aon bhròg aig nach eil bogha ((

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Chan eil ach aon bhròg aig nach eil bogha ((

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Chan eil ach aon bhròg aig nach eil bogha ((

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Chan eil ach aon bhròg aig nach eil bogha ((

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Chan eil ach aon bhròg aig nach eil bogha ((

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Chan eil ach aon bhròg aig nach eil bogha ((

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Chan eil ach aon bhròg aig nach eil bogha ((

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Chan eil ach aon bhròg aig nach eil bogha ((

That’s a pimp
– That’s a pimp air
Tha- tha- tha- that’s a pimp pimp. No!
– Tha-tha-that’s a pimp. Chan eil!
That’s a pimp name Slickba-
– Ainmean-cinnidh A H-Uile Le Ainm Slickba-
Tha- tha- tha- that’s a pimp
– Tha-tha-that’s a pimp
That’s a pimp
– That’s a pimp air
Tha- tha- tha- that’s a pimp pimp. No!
– Tha-tha-that’s a pimp. Chan eil!
That’s a pimp name
– ‘S e pimp an t-ainm a th’ orm
Tha- tha- tha- that’s a pimp name Slickback
– Tha-tha-that’s A pimp name Slickback
That’s what i said, Slickback
– Tha mi a ‘ bruidhinn, Tapadh Leibh
No! No! Slickback
– Chan eil! Chan eil! Slickback
That’s what i said, Slickback
– Tha mi a ‘ bruidhinn, Tapadh Leibh
No nigga! Slickback
– Chan eil nigga! Slickback
That’s what i said, Slickback
– Tha mi a ‘ bruidhinn, Tapadh Leibh
No! No! Slickback
– Chan eil! Chan eil! Slickback
That’s what i said, Slickback
– Tha mi a ‘ bruidhinn, Tapadh Leibh
No nigga!
– Chan eil nigga!
I’m a pimp named Slickback
– Tha mi sgith ‘ s Mi sgith
Pimp named Slickback back
– Pimp ainmichte Slickback air ais
Pimp named
– Pimp air ainmeachadh
Pimp named
– Pimp air ainmeachadh
Pimp named
– Pimp air ainmeachadh
Slickback
– Slickback
Nigga are you deaf!
– Nigga tha thu bodhar!
I’m a pimp named Slickback
– Tha mi sgith ‘ s Mi sgith
Pimp named Slickback
– Pimp air ainmeachadh Slickback
Pimp named Slickback
– Pimp air ainmeachadh Slickback
Nigga are you deaf!
– Nigga tha thu bodhar!
I’m a pimp named Slickback
– Tha mi sgith ‘ s Mi sgith
Pimp named Slickback back
– Pimp ainmichte Slickback air ais
Pimp named
– Pimp air ainmeachadh
Pimp named
– Pimp air ainmeachadh
Pimp named
– Pimp air ainmeachadh
Slickback
– Slickback
I’m a pimp named Slickback
– Tha mi sgith ‘ s Mi sgith
Slick back back
– Slick air ais air ais
I’m a pimp named Slickback
– Tha mi sgith ‘ s Mi sgith
Slick back back
– Slick air ais air ais
I’m a pimp named Slickback
– Tha mi sgith ‘ s Mi sgith
Nigga are you deaf!
– Nigga tha thu bodhar!
I’m a pimp named Slickback
– Tha mi sgith ‘ s Mi sgith
Say it with me now!
– Cuir fios dhomh a-nis!
Nigga im a pimp pimp pimp pimp
– Pimp pimp pimp pimp pimp pimp pimp pimp
Named named named named
– Air ainmeachadh air ainm ainmichte
Slickback Slickback
– Sgurr A ‘ Ghreadaidh Slickback
Slick slick back back
– Air ais air ais
Pimp pimp pimp pimp
– Pimp pimp pimp pimp pimp pimp pimp Pimp
Named named named named
– Air ainmeachadh air ainm ainmichte
Slickback Slickback
– Sgurr A ‘ Ghreadaidh Slickback
Slick slick back back
– Air ais air ais
Pimp pimp pi- i- i- i- i- imp imp
– Pimp pimp pi-i-i-i-imp imp
Named named na- a- a- a- a- amed amed
– Na-a-a-a-a-amed amed
Slickback Slickback
– Sgurr A ‘ Ghreadaidh Slickback
Sli- sli- sli- sli- slick
– Sli-sli-sli-sli-slic
Ba- ba- ba- ba- back
– Ba-ba-ba-back
A pimp named sli- sli- Slickback
– Pimp air a bheil an t-ainm sli-sli-Slickback
Nigga are you deaf!
– Nigga tha thu bodhar!
I’m a pimp named Slickback
– Tha mi sgith ‘ s Mi sgith
Say it with me now!
– Cuir fios dhomh a-nis!
Nigga im a pimp
– Chan eil ach aon bhròg aig nach eil bogha ((

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Chan eil ach aon bhròg aig nach eil bogha ((

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Chan eil ach aon bhròg aig nach eil bogha ((

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Chan eil ach aon bhròg aig nach eil bogha ((

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Chan eil ach aon bhròg aig nach eil bogha ((

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Chan eil ach aon bhròg aig nach eil bogha ((

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Chan eil ach aon bhròg aig nach eil bogha ((

Pimp
– Pimp

Nigga im a pimp
– Chan eil ach aon bhròg aig nach eil bogha ((


Lakim

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: