Marika Hackman – I Follow Rivers Gaelic Briathran Òran & Gàidhlig Na H-Alba Eadar-theangachadh

Criomag Bhidio

Briathran Òran

Oh, I beg you
– Guidheam ort
Can I follow?
– An urrainn dhomh leantainn?
Oh, I ask you
– Tha mi ag iarraidh ort
Why not always?
– Carson nach eil an-còmhnaidh?

Be the ocean
– Bi a ‘ chuain
Where I unravel
– Far a bheil mi a ‘ fuasgladh
Be my only
– Bi mo dhàin
Be the water where I’m wading
– Far a bheil mi a ‘ fuireach

You’re my river running high
– ‘S tu mo leannan a’ ruith an àird
Run deep, run wild
– Ruith domhainn, ruith fiadhaich

I follow, I follow you
– Tha mi gad leantainn I am following you
Deep sea, baby, I follow you
– A mhàiri bhòidheach, leanainn thu
I follow, I follow you
– Tha mi gad leantainn I am following you
Dark room, honey
– Seòmar dorcha, mil
I follow you
– Tha mi gad leantainn

He’s a message
– Tha e teachdaireachd
I’m the runner
– I am an runner
He’s a rebel
– Tha e rebel
I’m a daughter waiting for you
– Nighean donn a ‘ chuailein riomhaich

You’re my river running high
– ‘S tu mo leannan a’ ruith an àird
Run deep, run wild
– Ruith domhainn, ruith fiadhaich

I follow, I follow you
– Tha mi gad leantainn I am following you
Deep sea, baby, I follow you
– A mhàiri bhòidheach, leanainn thu
I follow, I follow you
– Tha mi gad leantainn I am following you
Dark room, honey
– Seòmar dorcha, mil
I follow you
– Tha mi gad leantainn

You’re my river runnin’ high
– ‘S tu mo rùn an àird
Run deep, run wild
– Ruith domhainn, ruith fiadhaich

I follow, I follow you
– Tha mi gad leantainn I am following you
Deep sea, baby, I follow you
– A mhàiri bhòidheach, leanainn thu
I follow, I follow you
– Tha mi gad leantainn I am following you
Dark room, honey
– Seòmar dorcha, mil
I follow you
– Tha mi gad leantainn


Marika Hackman

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: