TalkinToys – Bleeding Gaelic Briathran Òran & Gàidhlig Na H-Alba Eadar-theangachadh

Criomag Bhidio

Briathran Òran

I’m tired of watching you from the windows
– Tha mi sgìth de bhith gad fhaicinn bho na h-uinneagan
You need to get closer but not too close
– Feumaidh tu faighinn nas fhaisge ach gun a bhith ro fhaisg
Loving you is like chasing the rainbows
– Tha gaol agad air mar a chleachdas tu na h-innealan
You look so beautiful but there’s nothing to do
– Tha thu a ‘ coimhead cho brèagha ach chan eil dad ri dhèanamh

I tried to scream but you couldn’t hear me
– Dh’fheuch mi ri sgreuchail ach cha b ‘ urrainn dhut mo chluinntinn
You look like a dream I wanna stop dreaming
– Tha thu a ‘ coimhead mar aisling tha mi airson stad a smocadh
Cuz baby I’m bleeding
– Kabhi socha bhi na tha

I tried to wave but you couldn’t see me
– Dh’fheuch mi ri sgur, ach chan fhaic thu mi
There is nothing to save as long as you’re leaving
– Chan eil dad ri shàbhaladh fhad ‘s a tha thu a’ fàgail
Cuz baby I’m bleeding
– Kabhi socha bhi na tha

Give me a sign I don’t wanna lose my mind
– Thoir dhomh comharra nach eil mi airson m ‘ inntinn a chall
Tell me the truth I can’t take another lie
– Innis dhomh nach urrainn dhomh breug eile a ghabhail
Stop telling me that it’s gonna be alright
– Stad ag innse dhomh gu bheil e ceart gu leòr
Give me a sign I don’t wanna lose my mind
– Thoir dhomh comharra nach eil mi airson m ‘ inntinn a chall

Look at the scars you left on my heart
– Seall na dealbhan a dh’fhàg thu air mo chùlaibh
I’ll never be the same I bet you know
– Cha bhith mi a-riamh a ‘ faireachdainn mar a tha fios agad
Can’t till Any more who you really are
– Chan urrainn dhut a-riamh cò thu ann an da-rìribh
Now that it’s all clear I don’t know you at all
– A-nis gu bheil e soilleir chan eil mi eòlach ort idir

I tried to scream but you couldn’t hear me
– Dh’fheuch mi ri sgreuchail ach cha b ‘ urrainn dhut mo chluinntinn
You look like a dream I wanna stop dreaming
– Tha thu a ‘ coimhead mar aisling tha mi airson stad a smocadh
Cuz baby I’m bleeding
– Kabhi socha bhi na tha

I tried to wave but you couldn’t see me
– Dh’fheuch mi ri sgur, ach chan fhaic thu mi
There is nothing to save as long as you’re leaving
– Chan eil dad ri shàbhaladh fhad ‘s a tha thu a’ fàgail
Cuz baby I’m bleeding
– Kabhi socha bhi na tha

Give me a sign I don’t wanna lose my mind
– Thoir dhomh comharra nach eil mi airson m ‘ inntinn a chall
Tell me the truth I can’t take another lie
– Innis dhomh nach urrainn dhomh breug eile a ghabhail
Stop telling me that it’s gonna be alright
– Stad ag innse dhomh gu bheil e ceart gu leòr
Give me a sign I don’t wanna lose my mind
– Thoir dhomh comharra nach eil mi airson m ‘ inntinn a chall


TalkinToys

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: