Tems – Me & U Gaelic Briathran Òran & Gàidhlig Na H-Alba Eadar-theangachadh

Criomag Bhidio

Briathran Òran

You
– Thu

You
– Thu
Hmm, yeah
– ‘S dòcha’ s e àm

This is my decision, decision
– Seo mo chinneadh, seo mo chinneadh
This is my decision
– Seo mo chinneadh
I don’t think you listen, you listen
– Chan eil thu ag èisteachd-you don’t listen
I don’t think you listen
– Cha chreid mi nach èist thu

For me to come out, it must mean I’m at the door
– Tha mi airson a dhol a-mach, feumaidh e a bhith a ‘ ciallachadh gu bheil mi aig an doras
It must mean I’m not the same
– Tha sin a ‘ ciallachadh nach eil mi an aon rud
It must mean I’m on your case
– Tha e a ‘ ciallachadh gu bheil mi air do chùlaibh
For me to come out, it means that I’m at the door
– Tha mi airson a dhol a-mach, tha e a ‘ ciallachadh gu bheil mi aig an doras
I want to show you my world
– Tha mi airson mo shaoghal a shealltainn dhut

Give me one break, I need faith
– Thoir dhomh aon bhriseadh, tha feum agam air creideamh
Faith to believe you, faith to receive you
– Creideamh gus do chreidsinn, creideamh gus do fhaighinn
Give me something I’m lacking
– Thoir dhomh rudeigin a tha a dhìth orm
I don’t need nothing
– Chan eil feum agam air rud sam bith
You are my everything
– Tha thu a h-uile dad dhomh

Only me and you, only me and you (you)
– Chan eil ann ach mise agus thusa-only me and you (plural / polite)
Only me and you, only me and you
– Thu fhèin agus mise a-mhàin
Only me, only you
– Chan eil ann ach thu
Only me and you (you)
– Thu fhèin agus mise (thu)
Only me and you
– Thu fhèin agus mise a-mhàin
Only me and you, only me and you
– Thu fhèin agus mise a-mhàin

Make me your matter
– Dèan do chùis dhomh
Make me your matter
– Dèan do chùis dhomh
Make me your matter
– Dèan do chùis dhomh
Show me your substance
– Seall dhomh do shusbaint
Make me your person
– Dèan an duine agad
Make me your person
– Dèan an duine agad

Give me one break, I need faith
– Thoir dhomh aon bhriseadh, tha feum agam air creideamh
Faith to believe you, faith to receive you
– Creideamh gus do chreidsinn, creideamh gus do fhaighinn
Give me something I’m lacking
– Thoir dhomh rudeigin a tha a dhìth orm
I don’t need nothing
– Chan eil feum agam air rud sam bith
You are my everything
– Tha thu a h-uile dad dhomh

Only me and you, only me and you (you)
– Chan eil ann ach mise agus thusa-only me and you (plural / polite)
Only me and you, only me and you
– Thu fhèin agus mise a-mhàin
Only me, only you
– Chan eil ann ach thu
Only me and you (you)
– Thu fhèin agus mise (thu)
Only me and you
– Thu fhèin agus mise a-mhàin
Only me and you, only me and you
– Thu fhèin agus mise a-mhàin

All I want, only me and you
– A h-uile dad a tha mi ag iarraidh ach thu fhèin agus mise
All I want, only me and you
– A h-uile dad a tha mi ag iarraidh ach thu fhèin agus mise
All I want, only me and you
– A h-uile dad a tha mi ag iarraidh ach thu fhèin agus mise
All I want, only me and you
– A h-uile dad a tha mi ag iarraidh ach thu fhèin agus mise

Only me and you, me and you (me and you)
– Thu fhèin agus mise (you and you)
Only me and you (me and you)
– Thu fhèin agus mise (you and you)
Only me and you
– Thu fhèin agus mise a-mhàin
Only me and, me and, and you (me and you)
– Chan eil ann ach mise agus thusa (me, you and me)
Only me and you (me and you)
– Thu fhèin agus mise (you and you)
Only me and you
– Thu fhèin agus mise a-mhàin
Only me and, me and, and you
– Chan eil ann ach mise agus thusa

Me and you (me and you)
– Thu fhèin agus mise (you and you)
Only me and you (me and you)
– Thu fhèin agus mise (you and you)
Only me and you
– Thu fhèin agus mise a-mhàin
Only me and, me and, yeah, you
– Ach a-mhàin mise agus, thusa, thusa
Only me and you (me and you)
– Thu fhèin agus mise (you and you)
Only me and you
– Thu fhèin agus mise a-mhàin
Only me and you
– Thu fhèin agus mise a-mhàin


Tems

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: