Etiket: Abe Parker

 • Abe Parker – Butterflies İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

  Abe Parker – Butterflies İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

  How do I tell you I need you– Sana ihtiyacım olduğunu nasıl söylerim?When you steal the breath in my lungs?– Ciğerlerimdeki nefesi çaldığında mı?My body shakes ’til the blood in my face– Vücudum yüzümdeki kana kadar titriyorMakes me awkward, smile, and turn around– Beni garipleştiriyor, gülümsüyor ve arkamı dönüyorHow do I hold these emotions– Bu…

 • Abe Parker – Stupid Face İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

  Abe Parker – Stupid Face İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

  Hey, miss your stupid face– Hey, aptal suratını özledim.Get back to my place, I need you– Evime dön, sana ihtiyacım var.It hurts so much to wait– Beklemek çok acıtıyorDon’t care what it takes– Ne aldığı umurumda değilI’ll pay for the plane whatever– Uçağın parasını ne olursa olsun ödeyeceğim.I can’t do this today– Bugün bunu yapabilirim…

 • Abe Parker – Butterflies Lyrics

  Abe Parker – Butterflies Lyrics

  How do I tell you I need youWhen you steal the breath in my lungs?My body shakes ’til the blood in my faceMakes me awkward, smile, and turn aroundHow do I hold these emotionsWhen you spin my world out of place?One look at me, it feels like everythingIs written marker on my face I’m hopin’…

 • Abe Parker – Butterflies Englisch Songtext Deutsch Übersetzung

  Abe Parker – Butterflies Englisch Songtext Deutsch Übersetzung

  How do I tell you I need you– Wie sage ich dir, dass ich dich braucheWhen you steal the breath in my lungs?– Wenn Sie den Atem in meinen Lungen stehlen?My body shakes ’til the blood in my face– Mein Körper zittert, bis das Blut in meinem GesichtMakes me awkward, smile, and turn around– Macht…

 • Abe Parker – Butterflies 英語 歌詞 中國人 翻譯

  Abe Parker – Butterflies 英語 歌詞 中國人 翻譯

  How do I tell you I need you– 我怎么告诉你我需要你When you steal the breath in my lungs?– 当你偷走我肺里的呼吸的时候?My body shakes ’til the blood in my face– 我的身体颤抖,直到我脸上的血Makes me awkward, smile, and turn around– 让我尴尬,微笑,转身How do I hold these emotions– 我如何持有这些情绪When you spin my world out of place?– 当你把我的世界弄得一团糟的时候?One look at me, it feels like everything– 看我一眼,感觉就像一切Is…