Ағылшын Қазақ Аударма


Ағылшын к Қазақ Үкім және Мәтінді аудару
сен істей аласың Аударма Ағылшын к Қазақ

Ағылшын Сөздік, Қазақ Сөздік


0 /

    
Пікіріңіз үшін рахмет!
Сіз өзіңіздің аудармаңызды ұсына аласыз
Көмегіңіз үшін рахмет!
Сіздің көмегіңіз біздің қызметімізді жақсартады. Бізге аудармаға көмектескеніңіз үшін және кері байланыс жібергеніңіз үшін рахмет
Сканерге микрофонды пайдалануға рұқсат етіңіз.


Аударма суреті;
 Қазақ Аудармалар

ҰҚСАС ІЗДЕУЛЕР;
Ағылшын Қазақ Аударма, Ағылшын Қазақ Мәтінді аудару, Ағылшын Қазақ Сөздік
Ағылшын Қазақ Сөйлемдерді аудару, Ағылшын Қазақ Сөз Аударма
Ағылшын Қазақ Мағынасы бар аударма

БАСҚА ІЗДЕУЛЕР;
Ағылшын Қазақ Дауыс Аударма Ағылшын Қазақ пернетақта Аударма
Академиялық Ағылшын к Қазақ АудармаАғылшын Жазу Қазақ Мағынасы
Ағылшын Жазу, Қазақ Жазу Ағылшын Ұсыныс, Қазақ Тіл Аударма
Ағылшын Мәтіндер, Қазақ Аударма Ағылшын Тіл Қазақ Тіл Аударма

"" аударма көрсетілді
Түзетуді жойыңыз
Мысалдарды көру үшін мәтінді бөлектеңіз
Аударма қатесі бар ма?
Сіз өзіңіздің аудармаңызды ұсына аласыз
Сіз түсініктеме бере аласыз
Көмегіңіз үшін рахмет!
Сіздің көмегіңіз біздің қызметімізді жақсартады. Бізге аудармаға көмектескеніңіз үшін және кері байланыс жібергеніңіз үшін рахмет
Қате орын алды
Қате пайда болды.
Сессия аяқталды
Бетті жаңартыңыз. Сіз жазған мәтін мен оның аудармасы жоғалмайды.
Тізімдерді ашу мүмкін болмады
Çevirce, шолғыш дерекқорына қосылу мүмкін болмады. Егер қате бірнеше рет қайталанса, өтінемін Қолдау қызметіне хабарлаңыз. Тізімдер инкогнито режимінде жұмыс істемеуі мүмкін екенін ескеріңіз.
Тізімдерді белсендіру үшін шолғышты қайта іске қосыңыз


байланыстар;

Жасау
Жаңа тізім
Жалпы тізім
Жасау
Жылжыту Жою
Көшіру
Бұл тізімді енді иесі жаңартпайды. Тізімді өзіңізге қарай жылжытуға немесе толықтырулар енгізуге болады
Мұны менің тізімім ретінде сақтаңыз
Жазылудан бас тарту
  Жазылу
  Тізімге өтіңіз
   Тізім жасаңыз
   Сақтау
   Тізімнің атын өзгертіңіз
   Сақтау
   Тізімге өтіңіз
    Көшіру тізімі
     Ортақ Ресурстар тізімі
     Жалпы тізім
     Файлды осы жерге сүйреңіз
     JPG, png, gif, doc, docx, pdf, xls, xlsx, ppt, pptx және 5 МБ дейінгі басқа форматтағы файлдар