Inglés Galego Traducir


Inglés para Galego Sentencia e Tradución De Texto
Podes Traducir Inglés para Galego

Inglés Dicionario, Galego Dicionario


0 /

    
Grazas polo teu feedback!
Podes propoñer a túa tradución
Grazas pola túa axuda!
A túa axuda mellora o noso servizo. Grazas por axudarnos coa tradución e por enviarnos comentarios
Permite que o escáner utilice o micrófono.


Imaxe De Tradución;
 Galego Traducións

BUSCAS SIMILARES;
Inglés Galego Traducir, Inglés Galego Tradución De Texto, Inglés Galego Dicionario
Inglés Galego Tradución De Frases, Inglés Galego Palabra Tradución
Inglés Galego Tradución Con Significado

OUTRAS PROCURAS;
Inglés Galego Voz Tradución Inglés Galego teclado Traducir
Académico Inglés para Galego TraducirInglés Ortografía Galego Significado
Inglés Ortografía, Galego Ortografía Inglés Sentencia, Galego Lingua Traducir
Inglés Textos, Galego Traducir Inglés Lingua Galego Lingua Tradución

"" a tradución foi mostrada
Eliminar hotfix
Escolla o texto para ver os exemplos
Hai algún erro de tradución?
Podes propoñer a túa tradución
Podes comentar
Grazas pola túa axuda!
A túa axuda mellora o noso servizo. Grazas por axudarnos coa tradución e por enviarnos comentarios
Houbo un erro
Aconteceu un erro.
Rematou a sesión
Por favor, actualiza a páxina. O texto que escribiu e a súa tradución non se perderá.
Non foi posíbel abrir as listas
Çevirce, non foi posíbel conectar coa base de datos do navegador. Se o erro se repite moitas veces, por favor Informar Ao Equipo De Apoio. Teña en conta que as listas poden non funcionar no modo de incógnito.
Reinicie o seu navegador para activar as listas


ESQUERDA;

Crear
A nova lista
A lista común
Crear
Mover Borrar
Copiar
Esta lista xa non está actualizada polo propietario. Pode mover a lista a si mesmo ou facer adicións
Gardalo como a miña lista
Anular a subscrición
  Subscribirse
  Mover á lista
   Crear unha lista
   Gardar
   Mudar o nome da lista
   Gardar
   Mover á lista
    Copiar a lista
     Lista de comparticións
     A lista común
     Arrastre o ficheiro aquí
     Ficheiros en jpg, png, gif, doc, docx, pdf, xls, xlsx, ppt, formato pptx e outros formatos de ata 5 MB